Notariusz Kraków Nowa Huta

Czynności notarialne

Sprzedając lub kupując nieruchomości, chcąc zadbać o przyszłość bliskich spisując testament, czy  poświadczyć ważność innych dokumentów na pewno każdy z Państwa spotka się z pojęciem aktu notarialnego.

 

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z gotowymi na ten temat informacjami. Do zadań notariusza należy między innymi:

(jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym zawierających umowy:

 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowy deweloperskie,
 • spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej),
 • dożywocia,
 • majątkowe małżeńskie,
 • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • zamiany,
 • zniesienia współwłasności,
 • o dział spadku,
 • o podział majątku wspólnego,
 • innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
 • najmu,
 • ugody,

fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,

wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,

 • własnoręczności podpisów,
 • dokumentów (kopii wierzytelnej),
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,

dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

sporządzanie wypisów odpisów i wyciągów dokumentów:

oświadczeń i innych dokumentów

Przydatne Adresy

Kontakt